Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Każda osoba biorąca udział w kursie otrzymuje na własność książkę, testy w formie papierowej oraz testy na płycie CD. Kusanci mają możliwość darmowego rozwiązywania testów on-line na naszej stronie (po otrzymaniu kodu dostępu).


Posiadamy stanowiska komputerowe z zainstalowanymi na nich programami jakie używane są na egzaminach państowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu jak i w całym kraju.

Każdy kursant może korzystać z tych komputerów BEZ OGRANICZEŃ.Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,