Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK
Plac manewrowy OSK "WOJTEK" Nasz plac znajduję się w Machowie
Ośrodek Szkolenia Kierowców firma WOJTEK